Història de la Mancomunitat
La mancomunitat està formada per quatre pobles de la comarca de la Ribera Alta, que es van unir per a prestar un servici públic que per si sols no podien prestar, servici domiciliari d'aigüa potable.

Els Veïns Disposen d'Aigua Corrent en les seues Cases desde 1960

    La mancomunitat va ser creada A l'Agost de 1958, a l'aprovar cada ajuntament els Estatuts pels quals esta havia de regir-se. El consell de Ministres en la seua reunió del 12 de Juny de 1959 va aprovar la constitució de la mancomunitat, sent publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha24 de Juny de 1959 i els primers components del Ple de la mateixa van ser; President D. Juaquín Martínez Such, Alcalde de Cotes; Vicepresident: D. José Monar Gozalbo, Alcalde de Càrce; Vocal 1r: D. Camilo Sancho Sanchis, Alcalde de Sellent, i Vocal 2n i depositari: D. Mario Carbonell Daries, Alcalde d'Alcàntera de Xúquer, Secretari: D. Luis Sancho Grau, Secretari de l'Ajuntament de Càrcer.

    A fi de prestar als ciutadans el servici d'aigua potable, i tenint en compte que l'Ajuntament de Càrcer era propietari d'un brollador situat en el terme municipal d'Estubeny, en el cridat barranc de la Maravella, este va cedir l'ús del mateix a la Mancomunitat després que les anàlisis de l'aigua resultaren satisfactoris. Es va procedir a l'elaboració d'un projecte de l'aigua, des del seu origen fins als pobles de la Mancomunitat.

 

Només a Partir de 1985 s'instal·len comptadors per a controlar el consum

    Es va iniciar esta obra l'any 1960. Açò va suposar per als quatre pobles un gran avanç i millora, al disposar d'aigua potable en les vivendes. Es va procedir a realitzar tot el traç pels terrenys molt accidentats havent de travessar per a això el barranc de la Maravella i el riu Sellent per dos llocs.

     A partir de llavors hi ha hagut contínues reformes per a millorar el servici, entre elles l'any 1970 es van adquirir els drets d'un altre Brollador cridat Font del Cardinchar, situat en el mateix barranc que l'anterior i molt prop del primer, a fi d'augmentar el cabal d'aigua que havia quedat totalment insuficient. El mencionat brollador té 1200l per minut que arriba caballera per mitjà d'una xarxa de canonades

     L'any 1974, es va aprovar una modificació de les instal·lacions consistent en la construcció d'un depòsit de 920 m3, en la partida de la Serratella del terme Municipal de Sellent, a fi de poder emmagatzemar l'aigua de manera que en cas d'avaria de la conducció des del Brollador fins als pobles, es garantia el servici almenys durant dos dies en cas de ruptura de xarxes. Es van iniciar les obres en construcció del depòsit així com també del nou traçat des del naixement fins els quatre pobles l'any 1976, canviant les canonades dotant-les de major cabal.

 

                                                                                  1  2  3   

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca